Projekti

PIKC “Daugavpils tehnikums” ir mūsdienīga, uz zināšanām un kvalitāti balstīta profesionālās izglītības iestāde, kas domā gan par audzēkņu izglītošanu atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām, gan par skolotāju profesionālo pilnveidi Eiropas skolās.

  • 18 gadu pieredze darbā ar projektiem,
  • 38 sadarbības partneri 18 valstīs,
  • kopā īstenoti 78 projekti,
  • ik gadu organizē/piedalās tradicionālās starptautiskās sporta sacensībās jauniešiem, angļu valodas olimpiādē un profesionālo prasmju konkursā topošajiem dzelzceļa transporta speciālistiem,
  • ik gadu organizē/piedalās tradicionālās starptautiskās projektu izvērtēšanas konferencēs,
  • iegūtas Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu kvalitātes balvas - „Spārni 2015” par Erasmus+ programmas audzēkņu mobilitātes projektu un “Ziemeļu gaisma 2016” par Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus programmas jauniešu izglītības projektu,
  • 2017.gadā piešķirta Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta (VET Charter).

Lai īstenotu izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju, Daugavpils tehnikums iesaistās dažādu projektu koordinēšanā un partnerībā gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī: Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora mācību mobilitātēs, profesionālās izglītības sektora mobilitātēs, skolu apmaiņas partnerībās, stratēģiskās partnerībās, Eiropas Savienības Struktūrfondu – Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālā attīstības fonda – projektos, Ziemeļvalstu ministru padomes programmas Nordplus Jauniešu izglītībā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmā un citos projektos.