Parakstīti nodomu protokoli ar Magdeburgu un Viļņu

Daugavpils Valsts tehnikums, atbalstot projektu „Latvijas speciālistu relokācija Magdeburgā”, parakstījis nodomu protokolu par tālākas sadarbības iespējām, paredzot mūsu audzēkņiem prakses vietas Vācijas uzņēmumos.

2012.gada rudenī, Leonardo da Vinci programmas Mobilitātes projekta ietvaros, pie mums pieredzes apmaiņas vizītē plāno ierasties 10 informācijas tehnoloģiju speciālisti no Lietuvas. Tehnikums nodrošinās uzņemošās institūcijas pienākumu izpildi.

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska


Ekskursijā pa Lietuvas skaistākajām vietām

16. un 17.jūnijā tehnikuma arodbiedrības komiteja organizēja ekskursiju uz Lietuvu. Programmā bija iekļauta vairāku interesantu objektu apskate.

2   4   6

 

 

 

 

 

Подробнее...

Labākie audzēkņi prezentē kvalifikācijas prakses rezultātus

15.jūnijā notika pirmā kvalifikācijas prakses atskaites konference. Labākie ceturtā kursa audzēkņi- topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki, prezentēja prakses laikā apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Pasākumā piedalījās trešā, ceturtā kursa audzēkņi un kvalifikācijas prakses vadītāji.

Подробнее...

Apstiprināts jauns projekta pieteikums

nordplus

Saņemts apstiprinājums no Nordplus programmas administrācijas Stokholmā, ka mūsu iesniegtais projekts „Kvalitātes uzlabošana un jauninājumu attīstība transporta pārvadājumu izglītībā” guvis finansiālu atbalstu. Nordplus programmas mērķis ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Подробнее...

Pilsētas svētki

2012.09.06. mūsu tehnikuma kolektīvs piedalījās pilsētas svētkos.

Pilsētas centrā tika organizēta Amatnieku pilsētiņa, kurā profesionālo skolu audzēkņi un skolotāji demonstrēja savas iemaņas un prasmes.

Подробнее...

Дождь не помеха для встречи выпускников

2 июня в Даугавпилсском государственном техникуме состоялся вечер встречи с выпускниками.

Более 120 человек из разных уголков Латвии, невзирая на непогоду, спешили на долгожданную встречу с бывшими сокурсниками, преподавателями и классными руководителями.

Выпускников встречали у входа в актовый зал и каждому вручалась медаль!

Подробнее...

Enerģētikas nozares ekspertu padomes vizīte

7.jūnijā tehnikumā viesojās Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariāta pārstāvji, lai kopā ar tehnikuma vadību, vadošajiem speciālistiem un darba devējiem pārrunātu enerģētikas speciālistu sagatavošanas jautājumus.

Direktore Ingrīda Brokāne klātesošiem prezentēja Daugavpils Valsts tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, īpašu uzmanību veltot enerģētikas un elektronikas atbalstāmās jomas mācību aprīkojuma, iekārtu un tehnoloģiju modernizācijai.

Enerģētikas jomas pēdējo kursu studējošiem „LET Arodorganizācijas” priekšsēdētājs Aivis Dišlers prezentēja „Skolas absolventu iesaistīšanu darba tirgū. Arodbiedrības lomu darba devēju un darba ņēmēju tiesiskajās attiecībās”.

12.jūlijā Rīgā notiks ENEP kārtējā darba sēde uz kuru uzaicināta tehnikuma vadība, lai dalītos pieredzē par nākotnes plāniem, pārrunātu šodienas problēmas un nepieciešamo palīdzību no ENEP puses.

1   2   3

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena


Pirmais informatīvais seminārs projektu darbā

7.jūnijā Latgales Plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Projektu un ārējo sakaru nodaļu organizēja informatīvu semināru par iespējām iesaistīties dažādos ES programmu projektos.

Ar lielu interesi klātesošie uzklausīja ES struktūrfondu informācijas centra darbinieka Oskara Zuģicka prezentāciju par centra darbu, pieejamo informāciju par projektiem interneta resursos.

Semināra otrā daļā tika organizēts darbs grupās „Konstruktīvi piedāvājumi Daugavpils Valsts tehnikuma nākotnes tēla veidošanā”. Darba grupu prezentācijās izstrādātos priekšlikumus uzklausīja un novērtēja direktore Ingrīda Brokāne.

IMG 9787   IMG 9789   IMG 9806

IMG 9810   IMG 9813   IMG 9804   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska