Karjeras iespējas

www.profesijupasaule.lv Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas
www.niid.lv Izglītības iespējas Latvijā un karjeras izvēlēs testi
www.viaa.gov.lv/euroguidance Materiāli karjeras plānošanai, informācija par izglītību Eiropā
www.nva.gov.lv/pkiva Sevis izzināšanas testi, profesiju apraksti, padomi karjeras plānošanai
www.lu.lv/gribustudet Pašizpētes tests, karjeras konsultācijas
www.nacstudet.lv Studiju programmu izvēles tests
www.prakse.lv Profesiju apraksti, profesiju tests, raksti par karjeru, vakances, brīvprātīgo darbs
www.lm.gov.lv/text/80 Profesiju klasifikators un profesiju standarti
www.nva.lv un privātas atlases kompānijas Vakances, ieteikumi karjeras plānošanai un darba meklēšanai
www.europass.lv Eiropas standarti CV izveidei
www.jaunatne.gov.lv un http://europa.eu/youth Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti

Izglītība Latvijā

www.niid.lv – aktuālas izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunas programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.

www.izm.gov.lv – izglītības sistēmas, informācijas par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos

www.aiknc.lv – akreditētas un licencētas studiju programmas

www.visc.gov.lv – centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējas izglītības saturs

www.sf.gov.lv studiju un studējoša kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtība

www.skolas.lv un www.e-klase.lv – portāli par izglītības jautājumiem

www.fonds.lv un www.vitolufonds.lv – mecenātu stipendijas studijām Latvijā

Izglītības ārzemēs

www.viaa.gov.lv/euroguidance - elektroniskais Studiju ceļvedis Eiropā (uzņemšana, studiju valoda, studiju maksa un ikdienas izdevumiem nepieciešamie līdzekļi, nacionālas datu bāzes, studiju apmaiņas programmas u.tml.)

www.brauktvainebraukt.lv un www.dreamfoundation.eu – pārbaudi, vai esi gatavs ārzemju pieredzei?

www.ec.europa.eu/education/study-in-europe/ - Eiropas Komisijas Izglītības portāls par studiju iespējam 32 valstīs

www.enic-naric.net – diplomu atzīšana

www.eastchance.com – stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālas un Austrumeiropas

www.balticcouncil.org – angļu valodas testi: IELTS, Cambridge

www.educationusa.lv – studiju iespējas ASV

www.studyinaustralia.gov.au – studiju iespējas Austrālijā

www.edu.ru – studiju iespējas Krievijā

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi (spiediet šeit)