Absolventu diena

2019. gada 1. jūnijā PIKC „Daugavpils tehnikums” notika pasākums „Absolventu diena”. Uz tradicionālo tikšanās dienu ieradās 60 tehnikuma absolventi no V-41, D-31, T-42, T-41, V-42, D-41, E-41, KV-41, ATS-41, TT-41, A-41, P-41, L-41, SC-41 grupām. Daudziem absolventiem šogad noritēja jubileja: 1964., 1969., 1974., 1984., 1999., 2004., 2009. un 2014. gada izlaidums. Pasākumā piedalījās viena absolvente no D-41 grupas, kas pabeidza mācības pirms 55 gadiem.

32   38   41

 

 

 

 

45   50   52

 

 

 

 

PIKC „Daugavpils tehnikums” viesus sagaidīja parlamenta audzēkņi. Absolventiem bija iespēja noskatīties prezentāciju un nofotografēties. Tehnikuma vokālais ansamblis prezentēja savus talantus koncertā, kas tika veltīts mūsu absolventiem. Daudz labu vārdu viesi izteica saviem skolotājiem, kā arī administrācija un skolotāji saviem bijušajiem audzēkņiem. Pēc koncerta absolventiem bija iespēja no jauna iejusties savas skolas telpās, iesēsties skolas solā, izstaigāt visus skolas koridorus un sveikt savus skolotājus.

Informāciju sagatavoja: audzināšanas nodaļa