Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)*

Cena ar PVN (EUR)

1.

Pakalpojumi izglītojamajiem

1.1.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi:

1.1.1.

izglītojamiem, kas mācās budžeta grupā*

viena vieta menesī

8,54

0,00*

 8,54

1.1.2.

izglītojamiem, kas mācās ar neklātienes formas apmācību un sadarbības partneriem profesionālās izglītības pārstāvjiem*

viena vieta diennaktī

2,85

0,00*

 2,85

1.1.3.

veļas mašīnas izmantošana

viena mazgāšana

1,07

0,23

 1,30

1.2.

Kancelejas un lietvedības pakalpojumi:

 

1.2.1.

 Kopēšana (A4 formāts)

Viena lapa

 0,07

 0,01

0,08

1.2.2.

Kopēšana (A3 formāts)

Viena lapa 0,10

0,02

 0,12

1.2.3.

Arhīva dokumenta sagatavošana un izsniegšana

Viena vienība

2,85 0,00** 2,85

1.2.4.

Izglītības dokumenta dublikāta izsniegšana Viena vienība 1,42 0,00** 1,42

2.

Mācību maksa

2.1.

Mācību maksa neklātienes nodaļā

1 mācību gads (2 semestri)

498,00

0,00**

 498,00

2.2.

Sagatavošanas kursi

288 mācību stundas

70,00

0,00**

 70,00

1.*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta "a" apakšpunktu.

2.**Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.

MK noteikumi Nr. 484 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"