Daugavpils tehnikums

logo pikc_dt

DPV logo

Iestādes nosaukums: Daugavpils tehnikums

Juridiskais statuss – Valsts

Tips – Profesionālās vidējās izglītības iestāde

Juridiskā adrese – Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

Dibinātājs – LR Ministru kabinets

Izglītības iestādes vadītājs – Ingrīda Brokāne

Pakļautība – IZM (Izglītības un zinātnes ministrija)

Piedāvātās izglītības programmas: 21
Audzēkņi: 1694
Pedagogi: 122
Pārējais personāls: 84
Mācību korpusi: 3
Bibliotēkas: 2
Sporta zāles: 2
Ēdnīcas: 3
Dienesta viesnīcas: 2

 

Daugavpils tehnikums ir izveidots 2011. gada. 1. septembrī.

Tehnikums ir Valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

Mācību procesu organizē trīs mācību korpusos (Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23).

Tehnikuma darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikti profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Tehnikumam ir divas dienesta viesnīcas (Bauskas ielā 23 un 25), kur 2011. gadā īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts). Abās dienesta viesnīcās var izvietot 400 audzēkņus.

Pašlaik tehnikumā mācās ap 1964 audzēkņu, pedagoģisko darbu veic 122 kvalificēti pedagogi.

Tehnikums piedāvā apgūt vidējo izglītību, profesionālo vidējo izglītību, profesionālo izglītību un arodizglītību.

Kopumā tiek piedāvātas 19 izglītības programmas:

 1. Automehāniķis (AM)
 2. Automehāniķis (AME)
 3. Drēbnieks (DR)
 4. Programmēšanas tehniķis (PR)
 5. Datorsistēmu tehniķis (DT)
 6. Sliežu ceļu saimniecības tehniķis (SC)
 7. Elektriķis (EM)
 8. Lokomotīvju saimniecības tehniķis (L)
 9. Lokomotīvju saimniecības tehniķis (LE)
 10. Transporta pārvadājumu komercdarbinieks (TT)
 11. Frizieris (FR)
 12. Transporta vagonu tehniķis (V)
 13. Ģimnāzijas grupa (GI)
 14. Klientu apkalpošanas speciālists (KS)
 15. Metālapstrādātājs (VA)
 16. Galdnieka palīgs (GP)
 17. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis (KV)
 18. Datu ievadīšanas operators (DLE)
 19. Palīgšuvējs (CP)

Mācības ir cieši saistītas ar praksi, kas dod iespēju jau mācību laikā iepazīties ar mūsdienu darba tirgus prasībām.

Tehnikums piedāvā ārpusstundu iespējas:

 1. Līdzdalība vietējos un starptautiskos projektos.
 2. Ārpusstundu aktivitātes mācību priekšmetos un interešu izglītības pulciņos.
 3. Bibliotēkas grāmatu fonds.
 4. Līdzdalība audzēkņu pašpārvaldē.
 5. Sporta zāles izmantošana.
 6. Ēdnīcas pakalpojumi.

Daugavpils tehnikumā mācību forma ir klātienē un neklātienē. Klātienē mācības ir bezmaksas un audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju, neklātienē – maksas.